Toezicht anno nu

Door technologische ontwikkelingen, globalisering en digitalisering, ontstaat voor veel organisatie (profit en non-profit) de noodzaak om snel en adequaat op die veranderingen in te spelen. Netwerken, strategische allianties en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden worden dus steeds belangrijker om bestaansrecht te behouden en ontwikkelingen en groei te realiseren. Dat vraagt niet alleen flexibiliteit van bestuur en medewerkers, maar zeker ook van de toezichthouders.

Toezichthouden vereist meer dan ooit in toenemende mate een professionele attitude, kennis en samenwerking binnen de Raad. Door de aard van toezichthouden (op afstand, periodiek, veelal een ‘team’ bestaande uit een samenstelling van diverse individuele expertises) is het niet altijd even gemakkelijk om die noodzakelijke ‘versatility’ te realiseren