• De oorsprong van toezicht

    ‘Wie heeft het voor het zeggen in onze organisatie’? Als het gaat om toezichthouden dan gaat deze vraag terug tot aan de tijd van de VOC, waarin voor het eerst een organisatiestructuur ontstond met aandeelhouders. De relatie tussen aandeelhouders, bestuur en medewerkers is door de eeuwen heen steeds omvangrijker geworden. En complexer. Goed bestuur bood zowel juridisch (‘rechten van alle betrokken partijen’) alsook economisch (‘verbetering van de positie van alle betrokkenen’) houvast voor groei en ontwikkeling. 

    Via de industriële revolutie naar de huidige digitale revolutie is de ethische kant van toezicht steeds belangrijker geworden. Naast wetgeving om de belangen van de binnen de onderneming betrokken partijen te beschermen is in 2003 door de Commissie Tabaksblat de Nederlandse Corporate Governance Code opgesteld om toezichthouders handvatten te geven voor ‘goed ondernemersbestuur’. Deze Code is ook buiten de beursgenoteerde bedrijven en non-profit organisaties overgenomen, al dan niet aangepast naar de aard van de organisatie. 

    Toezichthouden heeft de laatste decennia ook een culturele en maatschappelijke ontwikkeling doorgemaakt. ‘Old boys netwerken’ hebben plaatsgemaakt voor meer divers samengestelde toezichthoudende organen en ook het maatschappelijke resultaat van de onderneming (waarde-gedrevenheid) telt steeds zwaarder mee.

Laatste blogberichten

Background Image

De Raad van Toezicht als team: eenheid in verscheidenheid?

Enkele weken geleden volgden we met onze Raad van Toezicht een ‘in-house-training’. We hadden elkaar aan het begin van de zomer voor het laatst gezien en dus werden handen geschud en wangen gekust. De trainer vond dat positief opvallend. Doordat veel RvT’s elkaar weinig zien is het ‘teamgevoel’ niet altijd even sterk aanwezig.

Lees meer
Background Image

Verschil moet er zijn

Het belang van diversiteit bij Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen gaat verder dan gender, leeftijd en multiculturele achtergronden.

Lees meer
Background Image

Besturen vanuit het doel - Toezichthouden met passie

De basis van het governance vraagstuk lijkt sterk op de positie van de instructeur van een autorijschool. De primaire rol is instrueren (kennisdelen, ongevraagd adviseren) en controleren (toezicht houden). Indien zich in het verkeer een gevaarlijke situatie voordoet grijpt de instructeur in om een ongeluk te voorkomen. Zo ook in de wereld van de governance.

Lees meer
Background Image

Toezichthouden is een eer, geen erebaan

Bijna vijf jaar geleden begon ik zelf aan mijn eerste toezichthoudende baan. Met een brede directie-ervaring in het hoger onderwijs en twee kinderen op de basisschool leek het mij interessant om de ‘andere kant’ van de bestuurstafel te leren kennen. Na een stevige selectieprocedure die bij een externe partij was belegd, werd ik uiteindelijk voorgedragen als kandidaat bij een stichting met 21 basisscholen.

Lees meer
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo