Blog

De Raad van Toezicht als team: eenheid in verscheidenheid?

De Raad van Toezicht als team: eenheid in verscheidenheid?

Enkele weken geleden volgden we met onze Raad van Toezicht een ‘in-house-training’. We hadden elkaar aan het begin van de zomer voor het laatst gezien en dus werden handen geschud en wangen gekust. De trainer vond dat positief opvallend. Doordat veel RvT’s elkaar weinig zien is het ‘teamgevoel’ niet altijd even sterk aanwezig.

Lees meer
Verschil moet er zijn

Verschil moet er zijn

Het belang van diversiteit bij Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen gaat verder dan gender, leeftijd en multiculturele achtergronden.

Lees meer
Besturen vanuit het doel - Toezichthouden met passie

Besturen vanuit het doel - Toezichthouden met passie

De basis van het governance vraagstuk lijkt sterk op de positie van de instructeur van een autorijschool. De primaire rol is instrueren (kennisdelen, ongevraagd adviseren) en controleren (toezicht houden). Indien zich in het verkeer een gevaarlijke situatie voordoet grijpt de instructeur in om een ongeluk te voorkomen. Zo ook in de wereld van de governance.

Lees meer
Toezichthouden is een eer, geen erebaan

Toezichthouden is een eer, geen erebaan

Bijna vijf jaar geleden begon ik zelf aan mijn eerste toezichthoudende baan. Met een brede directie-ervaring in het hoger onderwijs en twee kinderen op de basisschool leek het mij interessant om de ‘andere kant’ van de bestuurstafel te leren kennen. Na een stevige selectieprocedure die bij een externe partij was belegd, werd ik uiteindelijk voorgedragen als kandidaat bij een stichting met 21 basisscholen.

Lees meer